Реплика: И военните звания влязоха в политиката, но …некоректно

11.06.2024 г. Реплика: И военните звания влязоха в политиката, но …некоректно

 Спирдон Спирдонов

Не само в последно време, но особено след изборите, военните звания започват да стават нарицателни за едно или за друго. Намериха си място в политиката, но като че ли използването им е некоректно.

Военните звания се присвояват персонално на военнослужещите в зависимост от тяхното служебно положение, военна подготовка, принадлежност към един или друг вид въоръжени сили, прослужено време и заслуги. Играят важна роля за организацията на военната служба и са основният фактор, който определя старшинството и подчинеността между военнослужещите и реда за отдаване и изпълнение на заповеди.

След прекратяване на договора за военна служба, званието остава но с добавката „от запаса или от резерва“. Така е и в МВР, където, впрочем, генералски звания отдавна няма. Например, ако си се уволнил, като генерал си генерал от запаса, като полковник си полковник от запаса и т.н. Ако тези, които те представят не знаят, коректно е да ги коригираш. В противен случай военното звание девалвира и в определена степен се политизира.

И, пак ще се повторя, не е коректно спрямо тези, които са на действителна военна служба. Както и за тези, които изпълняват задълженията си в резерва и запаса на Въоръжените сили.