Парламентарна комисия не иска промяна на преизчисляването на осигурителния стаж на военнослужещите

07.12.2010 г. Парламентарна комисия не иска промяна на преизчисляването на осигурителния стаж на военнослужещите

Спирдон Спирдонов

Парламентарната комисия по труда и социалната политика е готова с доклада си за второто четете на поправките в Кодекса за социално осигуряване. Една част от тях засягат пряко режима за пенсиониране на военнослужещите. Не е подкрепено предложението на народните представители Емилия Масларова, Драгомир Стойнев и Мая Манолова необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия да остане 25 г., както е сега. Комисията ще предложи в пленарна зала следния текст, който се покрива с правителственото предложение: „Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”

Друг правителствен текст обаче, който би ощетил голям група военнослужещи не е подкрепен от комисията. Прието е предложението на депутатите  Светлана Ангелова, Ангел Даскалов, Емануела Спасова, Станка Шайлекова, Светомир Михайлов, Стефан Господинов, Геновева Алексиева, Анатолий Йорданов, Вяра Петрова и Доброслав Димитров за запазване на  досегашната формула за преизчисляване на осигурителния стаж. В общия случай осигурителният стаж ще  продължава да се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория. За лицата от летателния състав на реактивната авиация, екипажите на подводните съдове и от водолазния състав една година действително изслужено време да се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. За лицата от летателния състав на витломоторната авиация, парашутистите, служещите в групите за охрана към граничните полицейски участъци и на надводните кораби една година действително изслужено време да се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория. За лицата при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време да се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. За лицата  при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск една година действително изслужено време да се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.