МО подготвя пакет от закони, подкрепя обединяването на разузнаванията

08.12.2010 г. МО подготвя пакет от закони, подкрепя обединяването на разузнаванията

 

Спирдон Спирдонов

Очава се скоро МО да предложи промени в Закона за отбраната и Въоръжените сили, които са свързани с новите моменти в Бялата книга, приета от Народното събрание на 28 октомври т.г. В средата на следващата година обаче ще има значително по-сериозни поправки на закона, каза заместник-министърът на отбраната Валенти Радев. Той участва в откриването на  кръгла маса на тема „Проектът на стратегията за сигурност на Република България в контекста на доброто управление“. Организатори на форума са асоциациите „Джордж Маршал” – България. Участват випускници на Европейския център за изследвания на сигурността „Джордж Маршал”, Гармиш - Партенкирхен, Германия, експерти от Министерство на отбраната и академичната общност и представители на неправителствени организации.

В пакета от закони, който подготвяме, посочи още заместник-министърът, са тези за Военната полиция, служба „Военна информация” и резерва. В същото време той изрази мнението на МО за недостатъчна връзка между Националната разузнавателна служба и служба „Военна информация” в МО. Това навеждало на мисълта за обединяване на двете разузнавания, което би могло да стане под шапката на Съвета за сигурност към Министерския съвет, чийто председател е премиерът. За да бъде работата ефективна обаче този съвет се нуждаел от екип от подготвени експерти.