Военно-патриотичните съюзи ще предложат промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили

08.12.2010 г. Военно-патриотичните съюзи ще предложат промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили

Спирдон Спирдонов

В резултат на неотдавнашната среща със заместник-министъра на отбраната Августина Цветкова ръководствата на военно-патриотичните съюза възстановиха една традиция, която години наред помагаше много на съвместната работа с МО. Отново всяка първа сряда от месеца с участието на представители на министерството ще се обсъждат идеи и изпълнението на конкретни задачи. Днес предложенията за плана за 2011 г. за съвместни дейности с МО бяха обсъдени с Николай Икономов и Иво Антонов.

Поставени бяха и някои въпроси, които вълнуват резервистите и запасните, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите. Стана ясно, че са необходими допълнителни разговори във връзка с доизесняването на процедурите по ползването на военните клубове и други имоти, предоставени от МО. От съюзите се интересуват за съдбата на проект „Признателност” и по-нататъшното ползване на социалните кухни в различните градове на страната. Генерал-лейтенант от резерва Стоян Топалов, председател на СОСЗР, информира за полученото писмо от еврокомисар Кристалина Георгиева във връзка с изявеното желание за включване на запасни и резервисти в подготвящия се Европейски доброволчески корпус.

Председателите на съюзи ще подготвят предложение до МО за промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили. Целта е законът да задължава министъра на отбраната да подпомага военно-патриотични съюзи, неправителствени организации със сфера на дейност в сигурността и отбраната, сдружения на военнослужещи, резервисти, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, създадени като юридически лица за осъществяване на общественополезна дейност, като им оказва финансова или материална помощ. И още -министърът на отбраната да предоставя на тези съюзи, организации и сдружения за ползване по предназначение имоти в управление на МО за осъществяване на тяхната дейност.