Доброволният и териториалният резерв влязоха в Стратегията за национална сигурност

12.12.2010 г. Доброволният и териториалният резерв влязоха в Стратегията за национална сигурност

Създаване на система за доброволна военна подготовка на български граждани за защита на Отечеството предвижда проектът, който чака одобрението на Народното събрание.

Спирдон Спирдонов

В проекта на Стратегията за национална сигурност, който правителството одобри на последното си заседание, се отдава видимо по-голямо значение на ролята на Въоръжените сили. Сравнението с варианта, който бе публикуван за обсъждане в началото на юни, е показателно. Там Въоръжените сили бяха буквално смачкани и се губеха сред другите компоненти на националната сигурност.  

Въоръжените сили на Република България, се посочва в проекта, който трябва да бъде обсъден и приет от Народното събрание, осигуряват военната сигурност на страната, участват в колективната отбрана на НАТО и в реализирането на общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Те са гарант за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната.

В проекта е записано, че Въоръжените сили и институциите, осигуряващи отбранителни способности, съсредоточават усилията си за отбрана на страната; развиване, поддържане и предоставяне на необходимите военни и други способности за колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на ЕС; участие в мисии и операции за укрепване на международния ред и сигурност; изграждане на нова система на организация, подготовка и използване на доброволен резерв на въоръжените сили за тяхното докомплектоване; поддържане и предоставяне на способности, както и формиране на териториален резерв за мирно време в подчинение на областни управители и кметове на общини за подкрепа на населението и защита на националната критична инфраструктура при предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии; създаване на система за доброволна военна подготовка на български граждани за защита на Отечеството. 

По всичко личи, че за подобряването на текста е изиграла роля Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили. В първия вариант например не ставаше дума изобщо за изграждане на нова система на организация, подготовка и използване на доброволен резерв. Нов момент е формирането на териториален резерв за мирно време в подчинение на областни управители и кметове на общини за подкрепа на населението и защита на националната критична инфраструктура при предотвратяване и ликвидиране на последствията от бедствия и аварии. Създаването на система за доброволна военна подготовка на български граждани за защита на Отечеството е също нова задача, която е влязла в проекта за стратегия.