Влязоха в сила допълнителните възнаграждения за военните спасители

14.12.2010 г. Влязоха в сила допълнителните възнаграждения за военните спасители

Спирдон Спирдонов

В днешния си брой Държавен вестник публикува промяната на Наредбата за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Документът е от пролетта, но в него бяха пропуснати дежурните военнослужещи в екипажите от летателния състав за аварийно-спасително осигуряване. Така за 24-часово дежурство в работни дни  военнослужещите в екипажите от летателния състав за аварийно-спасително осигуряване в съответното военно формирование  ще вземат допълнително 24 лв.

В документа има доста промени и що се отнася до допълнителните възнаграждения за извършване на медицинска помощ, лечебно-диагностична, профилактична, научноизследователска и преподавателска дейност във Военномедицинска академия.