Не сме забравили делото на доброволческата ни рота в НАТО преди 60 години

15.12.2010 г. Не сме забравили делото на доброволческата ни рота в НАТО преди 60 години

Спирдон Спирдонов

Във връзка с 60-та годишнина от основаването на Българската национална доброволческа рота № 4093 в НАТО, МО предвижда редица дейности. Това съобщи министърът на отбраната Аню Ангелов в отговор на въпрос на народния представител Димитър Чукарски по време на петъчния парламентарен контрол. Възложено е на военните аташета да издирят живи участници в доброволческата рота, живеещи в чужбина. Такава задача е поставена и на съответната дирекция от МО за живеещите в България. Ако бъдат открити такива, ще бъдат наградени с почетния знак на МО. В Националния военноисторически музей в София част от постоянна експозиция е посветена на тази рота. Предвижда се откриване на фотоизложба в музея през есента на следващата година, като също се проучва възможността тя да бъде представена и в щаб-квартирата на НАТО и в Европейския парламент в Брюксел. Съответно годишнината ще бъде отразена и с публикуването на информационни материали в информационните средства на министерството.

На основата на подписано споразумение с БНТ в деня на годишнината ще бъде излъчен филмът „Хъшове в униформа” от архива и ще бъде организирано от МО възпоменателно събрание в Централния военен клуб, каза още министър Ангелов. Рота 4093 е осигурявала охрана на гарнизона в гр. Гермерсхайм, Германия, в Седма американска армия, допълни той информацията. Освен това, тя се е занимавала с обществена и благотворителна дейност. Подпомагала е активно немски деца сираци, болни членове на ротата, както и новопристигнали български емигранти, за което е и получила благодарност от американските и немските власти по това време.