Командирите получават право самостоятелно да разходват средства

16.12.2010 г. Командирите получават право самостоятелно да разходват средства

Спирдон Спирдонов

Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили да станат  юридически лица - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на отбраната. Това е записано в проектопоправките на Закона за отбраната и Въоръжените сили. За тях събщи на днешната си пресконференция министърът на отбраната Аню Ангелов. Проектозаконът може да се прочете в сайта на МО. Прогнозите са Народното събрание да го приеме през първите месеци на следващата година, за да започне реализирането на предвидените в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили промени. В различна степен на готовност са проектозаконите за резерва, за военната полиция и за служба „Военна информация”.

Одобреният от Съвета по отбрана План за развитие на Въоръжените сили е на междуведомствено съгласуване и се очаква правителството да го приеме на следващото си заседание. Готов е проектът на Националната отбранителна стратегия.  Той обаче ще бъде приет от Министерския съвет едва след като парламентът гласува Стратегията за национална сигурност. Така, според министър Ангелов, се формира целият пакет от документи, които са необходими за реорганизацията на администрацията и висшето военно командване. Към 1 юли следващата година администрацията ще бъде намалена до 750 служители, а във висшите командни звена ще служат около 700-750 души. Големите структурни промени в армията ще започнат от март 2012 г. След Нова година започва формирането на първата батальонна маневрена група.