Военните ще плащат такси в детските градини към МО

20.12.2010 г. Военните ще плащат такси в детските градини към МО

Спирдон Спирдонов

Отпада още една социална придобивка за военнослужещите и техните семейства. От 12 май м.г. е в сила текст в Закона за народната просвета, според който военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната - родители на децата, настанени в държавните детски градини към Министерството на отбраната, не заплащат такси. Става дума за такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси. С проектозакона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и Въоръжените сили МО предлага този текст да отпадне, т.е. родителите да плащат такси.

В началото на годината столичният общински съвет например прие таксата за целодневна детска градини да стане 60 лв. на месец, за седмична - 72 лв., за полудневните групи, в които е осигурено храненето на децата - 23 лв., а за полудневни групи, в които не се осигурява хранене на децата - 15 лв.