МО предлага промени в Кодекса за социално осигуряване

21.12.2010 г. МО предлага промени в Кодекса за социално осигуряване

Спирдон Спирдонов

Преживелият съпруг и родителите на лицата, загинали при изпълнение на военната служба, да имат право на наследствена пенсия, независимо от възрастта им. С проектопоправките на Закона за отбраната и Въоръжените сили МО предлага промени в Кодекса за социално осигуряване. По сега действащите текстове при смърт на военнослужещ на наборна военна служба се отпуска пенсия на наследниците му. Сега се предлага това да се прилага и при смърт на военнослужещ, загинал при изпълнение на военната служба, т.е. не само на наборна. Ако депутатите подкрепят предложенията  преживелият съпруг и родителите на лицата, загинали при изпълнение на военната служба, ще получават в пълен размер личната си пенсия и пенсията, отпусната, като наследствена.

В днешния брой на Държавен вестник са публикувани измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване, които Народното събрание прие на 11 декември. В тях е записано: ”Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва: до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.”