Идеята за многонационално вертолетно съединение става популярна в ЕС

29.10.2010 г. Идеята за многонационално вертолетно съединение става популярна в ЕС

От pan.bg

Идеята за създаване на многонационално вертолетно крило става все по-популярна между страните от ЕС в сегашната финансова криза. Предложението, направено в неофициален документ, който списaнието Defense News е успяло да придобие, е за създаване на вертолетно крило, съставено от ударни и тежки и средни транспортни вертолети. Те ще се използват във военни операции извън територията на ЕС, както и при природни бедствия и аварии. В предложението се акцентира върху тактическите транспортни вертолети и най-вече върху тежките хеликоптери, тъй като от тях има най-голям дефецит. Една от опциите за преодоляване на проблема е съвместното придобиване на нови. Друг вариант е използването на вече намиращите се на въоръжение в отделните страни или такива, които са поръчани, като Ми-17 и NH-90.
Без да е взето решение какви типове вертолети ще се използват, къде ще са базирани и какъв ще е техния среден нальот, не може да се определи точната цена на подръжката им. Но на база на експлоатационните разходи на подобни формирования и изпълнявани задачи, средната цена за поддръжка на транспортна вертолетна ескадрила е в порядъка на 50 милиона евра на година. Оценката е направена за ескадрила с 20 хеликоптера със среден нальот на месец от 50 часа за един вертолет, когато са на мисии извън територията на ЕС и 40 часа нальот, когато действат от собствена база. Не се споменава какви ще са разходите по създаването на крилото. Не е ясно и под чие командване ще е формированието – на ЕС, НАТО или някоа страна от тези организации. Докуметът е разгледан вече по време на неформалната среща на министрите на отбраната на страните от ЕС, състояла се през септември 2010 в Глент и вероятно ще се дискутира на официалната среща на министрите на отбраната на 9 декември.