Бригадно на Корен, "Енергиен пламък" и "Есен 2011" - големите учения на годината

10.01.2011 г. Бригадно на Корен, "Енергиен пламък" и "Есен 2011" - големите учения на годината

Красен Бучков

 

От планираните   148 учения през миналата година са проведени 112, което съставлява 76 на сто. Това отчете министърът на отбраната Аню Ангелов. В това число влизат повече взводни и ротни учения. Бригадно учение в Сухопътни войски не бе проведено. ВВС разчиташе на съвместни съюзнически учения. ВМС проведе традиционния си „Бриз”.

През 2011 г. се очаква да има повече пари за бойна подготовка. Надеждата в СВ е накрая да не се отчитат пак бойните стрелби на отделенията и взводовете. В изпълнение на националния план за сертифициране на декларираните през септември  ще се проведе командно-щабно учение с карловската механизирана бригада. Още през април пък се планира провеждането на  на бригадно-тактическо учение с бойна стрелба на полигон Корен.съединението ще участва в операция по прикриване на държавната граница на застрашен театър на военните действия за осигуряване на развръщане на силите на НАТО.

ВВС пак ще разчитат на двустранни съюзнически учения , а ВМС ще  участват в многостранни натовски учения. Общо се очаква да се  проведат 17 учения в трите вида въоръжени сили във взаимодействие с американски  воини и подразделения от Сърбия.

„Енергиен пламък 2011”  ще се казвахмногонационалното компютърно подпомагано командно-щабно учение на Чаралица. Целта е на него да бъде сглобена една балканска многонационална бригада.  Планирано е провеждането и на „Есен 2011”  на Шабла, където пак може да стрелят и сръбски зенитчици.

Обещанието на военния министър е през тази година да бъдат огигурени повече средства за бойна подготовка и учения. Дано да е така, иначе пак ще броим бойните стрелби на отделенията за учения и няма да хима командири, които да могат да организират едно батальонно учение с бойна стрелба съгласно изискванията и наставленията.