Три комисии подкрепиха проекта на Стратегия за национална сигурност

20.01.2011 г. Три комисии подкрепиха проекта на Стратегия за национална сигурност

Спирдон Спирдонов

Три парламентарни комисии и то с пълно болшинство вече подкрепиха на свои заседание проектът на Стратегия за национална сиугрност. Документът бе внесен в Народното събрание от Министерския съвет на 10 декември м.г. На този етап своето „да” казаха комисиите по бюджет и финанси, по правни въпроси и по труда и соицалната политика. За днес бе планирано това да направи и Комисията по външна политика и отбрана, която трябваше да се запознае и с приетия от правителството и обнародван вече в Държавен вестник План за развитие на Въоръжените сили. Заради вота на доверие обаче, който правителството поиска от Народното събрание, заседанието на комисията бе отменено.