Подготвяме доктрина за Силите за специални операции

21.01.2011 г. Подготвяме доктрина за Силите за специални операции

Спирдон Спирдонов

Като непосредствена на задача пред МО стои разработването и приемането на концепция и доктрина за Силите за специални операции. Това става ясно от съобщението на Пресцентъра на МО във връзка със срещата на министъра на отбраната Аню Ангелов с гостуващия у нас командващ Щаба на Силите за специални операции на НАТО генерал-лейтеннт Франк Киснер. Генералът е подчертал необходимостта Силите за специални операции да бъдат структурирани и подготвени да действат в многонационална среда и в съвместни операции.

Според Плана за развитие на Въоръжените сили, който бе приет от правителството в края на миналата година и обнародван в Държавен вестнвик в началото на тази, Българската армия ще има един полк „Специални сили”  в структурата на Сухопътни войски. В момента разполагаме с бригада „Специални сили”. Тя от години има сериозен принос за доброто представяне на Българската армия в операции и мисии зад граница. Така беше в Ирак, така е и сега.  В Афганистан тя участва с първа рота, и в състава на втора рота, за действие в зоната на отбрана на летище „Кабул” и в състава на втора и трета оперативна група за обучение и връзки. Тактическата група от декларираните сили от бригадата се включи в съвместното обучение и учение с подразделение от Специалните сили на САЩ на полигон „Ново село”, в ученията „Тракийска пролет” и „Тракийска есен”, в българо-американската летателна тренировка „Тракийска звезда” и др.