Военният министър Ангелов закъса икономически

22.01.2011 г. Военният министър Ангелов закъса икономически

Ганчо Каменарски,публикувано в инф. агенция БЛИЦ

 

 

На никое военно министерство в света не му достига определеният бюджет, дори в САЩ и Великобритания сега предприемат драстични съкращения в тази област. В българското министерство на отбраната обаче положението е наистина драматично.

Драмата за военния министър Аню Ангелов идва преди всичко от изключително негативното наследство от неговия предшественик Николай Цонев, оставил сключени договори за милиони, които не могат да бъдат изпълнени. От друга страна Ангелов го притискат неотложни нужди като стъкмяването на контингентите за Афганистан или стратегически важни проекти като купуването на нов многоцелеви изтребител.

Като цяло обстановката около министър Ангелов може да се определи с термините от шаха цайтнот (недостиг на време) и даже с цугцванг (липса на правилен ход). А може би за бившия генерал-ракетчик ще е по-подходящо да се каже, че му липсва поле за маневриране. Или от всички тия термини да се направи един микс.

В търсене на изход преди броени дни министърът смени шефа на дирекция „Инвестиции в отбраната” полк. Антон Лазаров. Независимо, че министерството се е капсулирало за друга информация, освен официозната, случаят заслужава подобаващо внимание, като нагледен пример за ситуацията там.

Министър Ангелов поставил задача на полк. Лазаров да прекрати изпълнението на всички сключени договори, чието изпълнение не е финансово осигурено. Полковникът предприел мерки за изпълнение на заповедта, но се натъкнал на сериозно препятствие – оказало се, че договорите са сключвани по времето на министър Цонев с тежки клаузи при разтрогване. Когато Лазаров доложил за затруднението, получил височайшия отговор: „Това е твоя работа!” Чашата преляла, когато от фирмата „Промакс 99” продължили да пристигат фактури за осребряване по изключително скъп проект. Тогава министър Ангелов отново извикал полк. Лазаров и настойчиво поискал оставката му.

В ситуацията министър Ангелов действал адекватно, като отказал да изпълни финансово неосигурени договори. Полковникът пък поискал правомощия относно следващите големи неустойки, но не ги получил. Министърът също не можел да поеме тази отговорност, защото тя можела да го докара до прокуратурата за нанасяне на вреди в голям размер.

Някога Александър Велики не развързал възела на Гордий, а извадил меча си и го разсякъл. Подобен изход потърсил и министър Ангелов. На овакантената от Лазаров длъжност бил назначен полк. Станимир Георгиев, когото докарали от Брюксел. По специалност той е свързочник, а свързочниците поради спецификата на работата си са интелигентни. Сред колегите си Георгиев е известен с ерудицията си и изключителната си честност. Тези качества са необходими в бъдещата му работа му, но те далеч не са достатъчни.

Проблемът е там, че Георгиев никога не е работил в подобни структури и безусловно тази дейност му е толкова непонятна, че се е излъгал да даде съгласието си. Малко да му беше ясно за какво става дума, може би щеше да откаже изкушаващата съблазън. В случая може да се припомни народната мъдрост, че магарето го канят на сватба да носи дърва за огъня, а не да оправя булката. Подходяща е и пословицата за ваденето на кестените от огъня.

Може само да се гадае на какво разчита министър Ангелов, назначавайки полк. Георгиев да движи инвестициите в отбраната. Едва ли е само неговата честност, защото и за предшественика му полк. Лазаров не се чуваха съмнения относно неговата почтеност. Но няма да е почтено от страна на министъра, ако допусне новият шеф на дирекцията да вади с голи ръце мините, които зарови ексминистър Николай Цонев.

Изпадналият в икономическа безизходица военен министър се старае да затвори всички излишни кранчета, откъдето изтичат средства от намаления военен бюджет. Последната предприета от него стъпка е разпоредената на 12 януари и започнала тази седмица проверка на Служба „Военна информация” (военното разузнаване). Проверката трябва да е комплексна и да включва инспекция, както на финансовото състояние, така и на нормативната база, управлението на човешките ресурси и кадровата политика, провеждането на обществени поръчки. Групата за проверката я оглавява лично шефът на инспектората Иван Раков и в нея има представители поне от четири дирекции на министерството.

Стъпката на министър Ангелов е напълно логична, като се има пред вид, че от 2002 година разузнавателната служба изобщо не е проверявана. Сред декларираните цели на проверката е да се установи дали във ведомството се спазват изискванията на нормативната база, финансовите дейности и логистичното осигуряване.

Старите служители от ведомството обаче хвърлят критичен поглед върху досегашната четиридневна работа на комисията. Според тях комплексната проверка, от която службата им наистина има нужда, е най-сетне да се оцени ефективността от нейната работата, тоест да се сложат на едни условни везни какво държавата влага във военното разузнаване и какво в замяна получава.

Комисията обаче нито е получила правомощия, нито притежава капацитет да оцени крайния продукт, заради който армията ни поддържа своя разузнавателна структура, за която в бюджета за 2011 година са предвидени 33,750 млн. лева.

Според старите „разведки” комисията ще акцентира вниманието си върху икономически аспекти - какви договори са сключвани, от кого, при какви условия и как са спазвани предвидените процедури. Те чули как една жена от проверяващите (приближаваща 60-те години, но с едва 20-годишен трудов стаж) се възмущавала, че им отказали да се запознаят с щата на службата. Подтекстът е как се плаща на секретните служители.

Министър Ангелов има стара мечта да въведе повечко ред във финансите на секретната служба и да ги направи по-прозрачни за граждански контрол, в което няма нищо лошо, но това май не се получава. Не е виновен и президентът Георги Първанов, който блокира с не особено конструктивната си позиция назначаването на нов шеф на разузнаването, след като ген. Пламен Студенков напусна армията през септември. Министърът назначи за временен шеф миналия през всички йерархични нива бивш разузнавач полковника от резерва Веселин Иванов. Но изглежда финансите на службата пак останаха непрозрачни за министър Ангелов, както бе и в тоталитарните времена. Не е ясно защо новият шеф, макар и временен, не може да овладее ситуацията.

Впрочем из коридорите на военното министерство се носи една интересна мълва. Според нея „Комисията Кушлев” ще бъде сезирана да провери имотното състояние на бивши ръководители на военното разузнаване, защото имало сигнали за закупени от тях имоти по Черноморието и край София.

Военният министър Аню Ангелов е в деликатна ситуация. Никой простосмъртен не може да му помогне в необходимата степен. Дори и Бойко Борисов.

Бог да му е на помощ на военния министър Аню Ангелов!