Завършват търговете за складове на 5-ти км. в София

25.01.2011 г. Завършват търговете за складове на 5-ти км. в София

Otbrana.com

Започналия вчера търг за отдаване под наем на складови помещения към  военните общежития на 5-ти км. приключва днес. Помещенията са с квадрутура от 350 и 124  квадратни метра.

Министерство на отбраната до преди време активно обявяваше търгове за отдаване под наем на различни военни имоти. Напоследък ведомството  се е фокусирало върху продажбата на имоти с отпаднала необходимост, а не толкова върху отдаването под наем.

Министерство на отбраната се освобождава от имоти с отпаднала необходимост по няклоко начина. Част от своите имоти МО предоставя на други държавни, областни или общински администрации, като ведомството налага изисквания към по-нататъшната им експлоатация. Използването им трябва да е в интерес на гражданите от съответните населени места е изрично условие за прехвърлянето на собствеността.
Друг механизъм за освобождаване от излишни имоти е организирането на търгове. Процедурите започват с актуването на имотите като частна държавна собственост и подготовка на необходимите документи за провеждане на тръжните процедури. След тази подготовка, МО утвърждава график за продажбите на имотите
 Административната подготовка и организация на търговете се осъществява от съществуващите структури в  МО - главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, отдел “Управление на недвижимата държавна собственост”, сектор “Преобразуване и разпореждане.