Пак промени в модернизацията на армията

30.01.2011 г. Пак промени в модернизацията на армията

Тепърва предстои да разберем какви са по-нататъшните намерения на военното министерство

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg), публикувано в www.argumenti-bg.com

Замислената от предишните правителства и облечена в договори модернизация на Българската армия, е в процес на сериозно преосмисляне. За коригирането говорят и последните данни, които съобщава лично министърът на отбраната Аню Ангелов.

Вместо пет (по първоначална идея – осем) ще имаме три “Спартан”-а.

В края на миналата година е било подписано допълнително споразумение с италианската фирма “Аления Аеронаутика” за промяна на първоначалните договорености. Третият военно-транспортен самолет е платен и ще бъде доставен до средата на март. Разбрахме се и за ремонт на повредената машина, казва министърът на отбраната. Решава се един стар проблем, за който той алармира вече почти цяла година. Ще бъде осигурена следгаранционната поддръжка на трите самолета до 2017 година.

Съгласно сключения през февруари 2006 година договор с компанията се предвиждаше доставка на осем транспортни самолети С-27J “Спартан”, като цената за всеки от последните три е 17 950 000 € без ДДС. Общата стойност на договора е 91 794 370 €, като 20 % от тях са заплатени авансово. Поради липса на финансови средства до края на 2009 година акредитивът по договора с фирма “Аления” не беше открит и планираният за август 2009-а трети самолет не бе доставен, както и не бяха извършени поредните доставки на консумативи, резервни части и специално наземно оборудване, на обща стойност около 14 454 700 €.

Предоговаряне има и с френската фирма “Юрокоптер”

Постигнато е отлагане на предварителното плащане на 60 процента от стойността на три вертолета “Пантер” за военноморските сили (ВМС) на банката “Сосиете Женерал” с една година. Целта е да се изпълни програмата “Пантер”, но с три вместо шест вертолета. Нищо не е платено досега. Няма да има плащане и през тази година. Средства не са предвидени в бюджета. Ще има преговори. Хубавото е, че програмата “Кугар” бе изпълнена на 100 процента и 12-те вертолета са в строя на военновъздушните сили (ВВС).

Договорът предвиждаше доставка за ВМС на шест вертолета “Пантер”, специална апаратура и резервни части. С допълнително споразумение през 2009 година бе договорена промяна на графика на доставка и плащане на специалната апаратура и резервните части, отложени съответно за януари 2010 година и януари 2011 година. В цената на договора и съгласно графика за приемане на въоръжение и пристъпване към експлоатация бе включено през септември 2009 година 18 летци и инженери да преминат опознавателен курс в базата на “Юрокоптер” във Франция. МО обаче не бе в състояние да осигури средства за командироване и курсът бе отложен. Това наложи ново планиране на подготовката на състава през 2010 година.

От миналата пролет

вертолетната авиобаза на ВМС  не разполага с изправна авиационна техника,

с която да решаваме свойствените си задачи. Поредното удължаване на летателната годност на машините с две години, постигнато и с активното участие на инженерно-техническия персонал, изтече. Последните три вертолета, които излязоха от строя, се поддържат в експлоатационна годност. На тях се извършват всички мероприятия по поддръжка и съхранение. Окончателно решение за съдбата на Ми-14ПЛ не е взето. Вертолетите имат ресурс като машини, но летателната им годност може да бъде удължена само чрез капитално-възстановителен ремонт или модернизация. В други държави това се практикува. Въпрос на експертна оценка и решение на висшестоящите инстанции е в сегашната ситуация какво да се прави с тях.

Шест Ми-17 и шест Ми-24 вече са снети от въоръжение

Предстои обявяването на конкурс за продажбата на тези вертолети. Печалбата ще бъде включена в бюджета за ремонтиране на Ми-17 и на част от Ми-24. Така ще се даде възможност на пилотите от авиобаза “Крумово” да се подготвят не само на транспортен, но и на боен вертолет, посочва министър Ангелов.

Целта на проекта е ремонт, удължаване на техническия ресурс и модернизация на авиониката на вертолети Ми-24 за постигане на оперативна съвместимост на ВВС със стандартите на НАТО и изискванията на ИКАО1 за комуникационно и навигационно осигуряване, включително система за опознаване и визуализация на информацията. За Ми-17 предстои само удължаване на техническия ресурс и поддържане на шест от тях без извършване на модернизация. Според Плана за развитие на Въоръжените сили, приет от правителството в края на миналата година, те са на изживяване, т.е. ще се използват до изтичаен на техническия им ресурс.

Разговорите с РСК МиГ продължават

Все още не е приключен договорът за ремонта на изтребителите МиГ-29. Има висящи въпроси по него, признава министърът. От възможностите на нашата отбранителна промишленост, особено на ВРЗ “Георги Бенковски” в Пловдив, зависи следгаранционното обслужване на самолетите. Това ще става заедно със заводите на руската компания. Хубавото е, че в бюджета са предвидени средства за поддържането на изтребителите в изправност.

Съгласно договора с „РСК МиГ”, проектът обхваща възстановяването на 16 самолета МиГ-29 (12 бойни и 4 учебно-бойни) на обща стойност 48 804 500 $ (~35 563 000 €), която е изплатена напълно до края на 2008 година. Към началото на май 2009 г. основните клаузи в договора са изпълнени – възстановена е летателната годност на 16 самолетa МиГ-29 и същите са преминали на експлоатация „по техническо състояние“ до 2030 година. В края на 2009 г. изтече гаранционният срок на първите 10, а до април 2010 година. Изтече и гаранционният срок на останалите шест самолета.  Тогава започна подготовката на споразумение с „РСК МиГ” за абонаментното следгаранционно обслужване на изтребителите.

До 2014 година за изпълнение на задачите във въздушното пространство, включително и ангажименните в системата за ПВО на НАТО, България ще разчита на тези 16 самолета, става ясно от Плана за развитие на Въоръжените сили. Пак там е посочено, че едва след това ще започне придобиването на до 20 броя нов тип основен боен самолет. Според първоначалния замисъл периодът за възстановяване на летателната годност на МиГ-29, доставка на ескадрила многоцелеви изтребители, както и за закупуване на спомагателно имущество, техника, оборудване и обучение на екипажите и обслужващия персонал, бе 2005 – 2015 година.

Тепърва предстои да разберем какви са по-нататъшните намерения на МО за модернизацията на армията. До края на март се очаква да бъде готов дългосрочен инвестиционен план, който да обхване основните платформи и системи на Въоръжените сили. Включените в плана програми и проекти ще бъдат приоритизирани и финансово определени за период 2012-2020 година. Всяка сделка в зависимост от стойността си ще се гласува от правителството или от парламента. Ако става дума за над 100 милиона лева думата ще има Народното събрание, а от 50 до 100 милиона – Министерският съвет. Светлината в тунела е следното изречение, записано в Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили: „Министерството на отбраната няма да се ограничава до настоящите модели за управление на проекти и планове за модернизация, а ще въведе съвременни бизнес практики и подходи в мениджмънта на инвестициите в отбраната.”

На снимката: Единствено програмата „Кугар” е изпълнена на 100 процента. Дванайсетата машина пристигна на 19 ноември м.г. в 24-та вертолетна авиобаза „Крумово”. Кога ли и ВМС ще се сдобият с мечтаните три „Пантер”-а