Парламентарна комисия подкрепи новата командна структура

31.01.2011 г. Парламентарна комисия подкрепи новата командна структура

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

С девет гласа „за”, три „против” и двама „въздържал се” на последното си заседание Комисията по външна политика и отбрана предложи на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерския съвет на 14 януари т.г. След окончателното гласуване на поправките ще се създадат условия за по-нататъшно изпълнение на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили, одобрена от парламента на 28 октомври м.г. и на Плана за развитие на Въоръжените сили, приет от правителството в края на 2010 г. и влязъл в сила в началото на тази година, след като бе публикуван в Държавен вестник.

С промените ще бъде законово регламентирана новата командна структура на Българската армия. По план се предвижда тя да бъде въведена от 1 юли т. г. Тогава, както каза самият министър на отбраната Аню Ангелов, ще се случат и основните генералски назначения. Ще бъдат назначени командващ на Съвместното командване на силите (вместо на Съвместното оперативно командване) и командири (вместо началници) на Сухопътни войски, ВВС и ВМС. Няма да го има и Щабът по осигуряването и поддръжката. От висшите командни звена през тази година ще започне планираното съкръщаване на Въоръжените сили, включително и на администрацията на МО до 2014 г.

На същото заседание комисията е подкрепила и предложените от народния представител Любен Корнезов поправки в Закона за отбраната и Въоръжените сили. Те целят длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители в Националната гвардейска част да се приравняват на длъжностните наименования и възнагражденията на цивилните служители по трудово правоотношение от изпълнителна агенция към министъра на отбраната. Същата позиция се застъпва и в правителствения законопроект.

Вторият Закон за отбраната и Въоръжените сили след 1989 г. насам влезе в сила от 12 май 2009 г. Вече повече от 260 текста са изменени, допълнени или отменени в 336-те му члена. Сега се предлага промяна на още около 30.