НАТО иска повече военни полицаи и одитори

02.02.2011 г. НАТО иска повече военни полицаи и одитори

Прозрачността на възнагражденията в МО е недостатъчна, пише в доклада от Брюксел

 Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Основните заплати на военния и цивилния персонал са публични, но данните за допълнителните възнаграждения и премиите не са лесно достъпни. В някои случаи те дори надхвърлят размера на заплатата по ведомост. Това е една от констатациите в Доклада от сравнителния преглед на самооценката на България в рамките на инициативата на НАТО „Изграждане на интегритет”. Препоръката е да се преразгледа системата за възнаграждения в държавната администрация като цяло. Нека да се разчита в по-малка степен на чувствителната материя, като плащане на допълнителни възнаграждения поради корупционния потентциал, който носи, пише в документа.

Докладът е подготвен на основата на обширни разговори в началото на декември м.г. с представители на над 20 дирекции, агенции и структури на Видовете въоръжени сили, цивилни и военни служители на ключови позиции в МО, включително с министъра на отбраната и неговите заместници. Отчита се ангажираността на висшето ръководство за провеждането на реформи и намаляването на корупционния риск. Изброени са и редица добри практики в МО, които биха могли да се приложат и в други държави.

Ако България следва препоръките на доклада, трябва да увеличи числеността на Военната си полиция. Така според НАТО службата ще може да изпълнява отговорностите си по разследването и да осигурява по-добро обучение на ръководните кадри. МО вече е подготвило законопроект за Военната полиция, който отчита и тази забележка. Настояване има и за увеличаване броя на одиторите. Освен, че били малко – 15, нямало такива във Въоръжените сили. Друг недостатък – не извършвали проверки без предупреждение.

На авторите на докладва - сър Стюарт Елдън, ръководител на екипа (Великобритания), Брус Бак – НАТО, Алън Уолдрън – „Трансперънси интернешънъл” (Великобритания) и Ан-Кристин Вегенер – „Трансперънси интернешънъл” (Великобритания), не им е станало ясно доколко е открит и прозрачен процесът на набиране на кадри във всички дирекции на МО. Обръща се внимание на системата за оценяване и подбор за задгранични назначения и обучения в чужбина, както и за настаняване на правоимащите във ведомствени жилища. Малко са предоставените възможности за развитие на цивилния персонал. Категорична е  препоръката за преразглеждане на системата за повишаване както на военните, така и на цивилните с особено внимание на ротацията на личния състав, заемащ чувствителни постове, т.е. с голям корупционен потенциал. Нещо повече – смята се, че съотношението между цивилни и военни служители в структурите не удовлетворява.

Няма никакви оперативни процедури и указания за действие по отношение на корупционни рискове по време на мисии и операции зад граница. Самият процес на подбор на миротворците е ясен, но в доклада се посочва като проблем вземането на решения по отношение на конкретните лица. Предупреждението на проверяващият екип е, че такива рискове и ситуации може да се изострят с поемането от България на ръководството на Оперативна група за обучение и връзка в Афганистан.

Има проблем с обучението на хората, които осъществяват процедурите за възлагане на обществени поръчки. България търси подкрепа в тази област. Подчертава се, че броят на поръчките чрез пряко договаряне трябва да бъде намален до абсолютния минимум. Налага се преглед на системата за оценка на собствеността на МО с цел подобряване на прозрачността и опростяване на всички стъпки в цялостния процес. Дори се предлагат промени в нормативната база. Смята се, че сегашната практика на свързването на имотите с тяхната данъчна оценка не е най-доброто.

Броят на търговските дружества, които са собственост на МО, е голям. Това води до риск от създаване на затворен пазар, защото министерството се явява както купувач, така и продавач. Изходът според авторите на доклада е по възможност дружествата от отбранителната индустрия да станат автономни.

Корупционните рискове не бива да се крият. Тяхното открито признаване е ключов елемент за бъдещ напредък, смятат сър Стюарт Елдън и неговият екип от инициативата на НАТО „Изграждане на интегритет”. Според тях у нас е положено окуражаващо начало. Но ще бъдат необходими повече усилия за довеждане на процеса до успешен край, включително и в контекста на структурните промени в резултат на Бялата книга за отбраната и Плана за развитие на Въоръжените сили.

Вече се знае, че само след няколко месеца започва нов етап на промени в МО и Българската армия. Предстои ново 30-процентно съкращаване на администрацията. От 1 юли ще бъде факт трансформацията на висшите командни звена. Дотогава ще тече процесът на генералските назначения. От март следващата година започва закриването и предислоцирането на поделения и освобождаването на хиляди военнослужещи. По всичко личи, че във Въоръжените ни сили предстоят времена, заредени с корупционни рискове.

(Материалът е публикуван в www.argumenti-bg.com)