Нова серия от терористични атаки, няма пострадали българи, отговорност е поела "Роджина"

01.11.2010 г. Нова серия от терористични атаки, няма пострадали българи, отговорност е поела "Роджина"

Спирдон Спирдонов

Това се случва днес. От 22 октомври започна втората фаза на операция „Меч" в помощ на алендската армия за възстановяване на управлението на страната в най-отдалечените от столицата провинции, където влиянието на терористичната организация „Роджина" е най-силно. Въоръжените ни сили участват с един контингент.

На 9 октомври от служба „Военна информация” на МО, НРС и МВнР е постъпила информация за усложняване на обстановката в Аленд. Натискът върху местното население от страна на реакционно настроени групи се е увеличил и се наблюдава масова тенденция към организирано напускане на страната. Формират се групи на родствена основа, които се въоръжават, продават имуществото си и купуват плавателни съдове. На 10 октомври на

съвещание при министъра на отбраната

е докладвано за нарасналата заплаха и реалната опасност от терористични актове на територията на страната. Началникът на отбраната е заповядал мерки по усилване на охраната на военните обекти.

Съветът по сигурността на Министерския съвет

 след приемане на докладите на министъра на отбраната, началника на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на външните работи, директора на НРС, председателя на ДАНС и представители на други държавни структури и ведомства предлага да се предприемат мерки за защита на гражданите на Р България, чуждестранните граждани, намиращи се на територията на страната, критичната инфраструктура на страната и да се повиши готовността за защита на населението при терористични заплахи.

Това е част от нарастващата се обстановка

за Националното командно-щабно учение с международно участие, което ще се проведе от 15 до 19 ноември в НВУК „Чаралица” и центровете за управление на министерства и ведомства. Общ ръководител на „Феникс 2010” е вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, а непосредствен – министърът на отбраната Аню Ангелов. Учението ще се проведе по сценарий, описващ

възникване на криза в страната,

в резултат на участието на Република България с военен контингент в операция по поддържане на мира на НАТО. Операцията се провежда на фиктивна територия, извън зоната за отговорност на НАТО, с цел възстановяване и  стабилизация на региона. В резултат на това, страните-участнички в коалицията от  Югоизточна и Централна Европа са обект на серия терористични атаки. В същото време, следствие на възникнало земетресение, са нанесени поражения на критичната инфраструктура, дадени са многобройни жертви и е засилен обществения натиск за вземане на неотложни мерки от правителствата на бедстващите държави за стабилизиране и възстановяване. Силно засегнатите държави са принудени да задействат националните си системи за управление при кризи, да потърсят международна помощ и да засилят взаимодействието помежду си.