Днес празнуват военните парашутисти!

01.01.1970 г. Днес празнуват военните парашутисти!

 Otbrana.com

Председателят на Асоциацията на Сухопътните войски и на Обществения съвет по въпросите на отбраната генерал-лейтенант от резерва Кирил Цветков е изпратил поздравителен адрес във връзка с Деня на парашутиста, който се отбелязва днес в столицата и страната.

***

До Председателя на Съюза на парашутистите в България о.р бригаден генерал Иван Мечков

До началника на отдел „Специални сили”-КСВ подполковник Владимир Мильовски

До командира на 68-а бригада „Специални сили” полковник Михаил Попов До парашутистите в България

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Имам честта от името на Асоциацията на Сухопътните войски на България и Обществения съвет по въпросите на отбраната да Ви поздравя с 18 октомври-Денят на парашутиста. На 18 октомври 1944 година, след поредица неуспешни атаки на пехотните полкове срещу укрепената Стражинска позиция в участъка на пробива е въведена Парашутната дружина. Вихрените атаки на парашутистите, с цената на свидни жертви се увенчават с успех. Пробивът е извършен и в него се втурват пехотните дружини. Стражин е превзет, пътят към укрепената главна Страцинска позиция е открит. Парашутистът редник Паскалев става първият български матросовец. Показала чудеса от храброст в боевете при Стражин и Страцин Парашутната дружина защити достойно правото на съществуване на парашутните подразделения в състава на армията и си остана символ на гордост и воинска слава. Тази слава бе пренесена впоследствие в боевете при Старо Нагоричино и Куманово, полетата на Хърватско и Унгария. В по-нови времена тази слава премина в парашутните батальони, полкове и бригадата специални сили, които удивиха всички врагове и съюзници в хода на умиротворителните операции в Ирак и Афганистан.

Позволете ми да Ви пожелая богатирско здраве, по-светли и хубави дни за всички вас и за специалните сили, лично и семейно щастие и много успехи.

Вие сте там, където другите не могат. Вие сте с нас и винаги с Родината. В мир и в бой.

Честит празник скъпи парашутисти! Честит празник на 68-а бригада «Специални сили»

О.р генерал-лейтенант Кирил Цветков,

Председател на Асоциацията на Сухопътните войски на България и Председател на Общестгвения съвет по въпросите на отбраната