СОСЗР: Училището трябва да дава повече знания за българската военна история

01.01.1970 г. СОСЗР: Училището трябва да дава повече знания за българската военна история

 

Otbrаnа.com
Съвместна работна група на Министерството на отбраната и на Министерството на образованието и науката да прегледа учебните програми и учебниците и да предложи решения за получаване на повече знания от учениците по военна история. Двете министерства и общините да създават условия за срещи на учениците с действащи военнослужещи, както и с членове на военно-патриотичните съюзи. Това е част от предложенията на СОСЗР, направени от неговия председател тгенерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов, направени на първото за тази година заседание на Обществени съвет по отбранителна политика, ръководено от министъра на отбраната Ангел Найденов.
***
Становище
на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) във връзка с темата на заседанието на Обществения съвет по отбранителна политика (ОСОП) „Принос на неправителствените организации за военно-патриотичното възпитание на младитхе хора в България”
 
Нашият съюз подкрепя тезата, че обсъжданият въпрос е от значение за изграждането на отбранителните способности. Споделяме и констатацията, че през последните години военно-патриотичното възпитание на младите хора не попада във фокуса на обществения дебат.
 
Удовлетворени сме от избраната тема и поради факта, че военно-патриотичното възпитание е един от основните акценти в работата ни като неправителствена организация през последните 106 години. В този смисъл приветстваме готовността на Министерството на отбраната да бъдем партньори в това значимо дело. Няма съмнение, че това дело е елемент на националната ни сигурност.
 
Отчитаме, че военно-патриотичното възпитание и хората, които се нагърбват с него, са изправени пред сериозни предизвикателства. Те се определят най-вече от нарушената ценностна система на нашето общество и от разочарованието на младите хора поради несигурността и в много случаи безперспективността на 24-годишния преход, стремежът, бихме казали дори манията, да се омаловажава ролята на националните ни герои в българската и световната история. Тук няма да сбъркаме, ако прибавим непознаването и неглижирането на бойната ни слава. Не бива да премълчаваме и нарушената връзка между народ и армия, след отмяната на наборната военна служба.
 
Смятаме за необходимо да се намери решение на няколко въпроса, които биха могли да подпомогнат този процес.
 
Първо, подкрепяме т.нар. военно обучение в училищата. Смятаме, че за в бъдеще трябва да се увеличат часовете и да се въведат практически занятия по темите. Необходимо е в тях да се включват и представители на СОСЗР и другите военно-патриотични съюзи по места.
 
Второ, съвместна работна група на Министерството на отбраната и на Министерството на образованието и науката да прегледа учебните програми и учебниците и да предложи решения за получаване на повече знания от учениците по военна история. Двете министерства и общините да създават условия за срещи на учениците с действащи военнослужещи, както и с членове на военно-патриотичните съюзи.
 
Трето, да се потърсят възможности за по-широко популяризиране и усвояване опита на специализираните ученически батальони в Стрелча и Панагюрище, на Общината в Кърджали за работа с учениците в това направление, както и Международния спортно-демонстративен център във Варна.
 
Четвърто, Военните клубове, а там, където няма такива, структурите на Централното военно окръжие, да оказват непосредствена помощ на клубовете „Приятели на армията”.
 
Пето, на тържествени зари проверки в градовете задължително да има блок от ученици, а там където има висши учебни заведения и от студенти.
 
Шесто, Министерството на отбраната да сключи споразумение с БНТ, а по възможност и с останалите телевизии, за предавания на военна тема и излъчване на филми с военно-патриотично съдържание.
 
Седмо, Министерството на отбраната да намери възможности за излизане на в. „Българска армия” от рамките на служебния абонамент, за да стига до по-широк кръг читатели, включително в училищата. 
СОСЗР смята, че темата е изключително важна. Нейното обсъждане би трябвало да се пренесе на общинско ниво, където ще се чуят конкретни практически предложения, от каквито най-вече се нуждаем.
Председател на СОСЗР
Генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов