Сухопътни войски: Расте броят на реално проведените учения

01.01.1970 г. Сухопътни войски: Расте броят на реално проведените учения Непроведените полеви лагери и учения с рота, се посочва в Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през 2013 г., са поради участие на личен състав от инженерните формирования в операция „Съвместни усилия” за подобряване на пътната инфраструктура в района на българо-турската граница, като необходимо условие за изграждане на инженерното възпиращо съоръжение. Спирдон Спирдонов Броят на реално проведените учения в Сухопътни войски през 2013 г. е нараснал с 14 на сто спрямо 2012 г. Това става ясно от Доклада за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през миналата година, който вчера бе обсъден в Комисията по отбрана. От 14 планирани учения с батальон, дивизон, командно-щабни и компютърно подпомагани командно-щабни са проведени 14. От заложените 3336 парашутни скока са изпълнени 3336, като дневните са 2948, а нощните - 388. От 20 полеви лагера, записани в плановете са осъществени 16, а от 92 учения с рота и батарея – 85. Непроведените полеви лагери и учения с рота, се посочва в доклада, са поради участие на личен състав от инженерните формирования в операция „Съвместни усилия” за подобряване на пътната инфраструктура в района на българо-турската граница. От 20 до 23 май 2013 г. по време на батальонното тактическо учение „Тракийски страж - 2013” беше сертифицирана втората батальонна бойна група. В учението участваха около 800 военнослужещи от българска страна, механизиран взвод от Сухопътните войски на САЩ в Европа и около 200 единици бойна и спомагателна техника. От 5 до 7 ноември 2013 г. на учебен полигон „Ново село” се проведе батальонно тактическото учение „Мирен страж”, на което беше сертифицирана и третата батальонна бойна група. Основните проблеми, посочени в доклада, при подготовката и изпълнението на задачите и мисиите от формированията на Сухопътни войски се дължат на влошеното състояние на въоръжението и техниката и недостатъчното финансиране. Налице е съществен дисбаланс между препоръчителните и реалните нива на направленията на разходите в бюджета на Сухопътни войски. Отчита се, че ниските нива на капиталовите разходи и разходите за текуща издръжка водят до натрупване на проблеми в логистичното осигуряване, които в определена степен влияят на оперативните способности. Липсата на акумулаторни батерии, гуми, резервни части, възли и агрегати, консумативи, запасни инструменти и принадлежности за въоръжението и бойните машини създават проблеми при експлоатацията и неритмичност в обслужването и ремонта. Трудности има и при осигуряването на необходимата екипировка и средства за индивидуална защита на личния състав. Докладът констатира, че участието на военнослужещи от Сухопътните войски в международни учения се затвърди като изключително положителна практика. То е солидна база за повишаване на уменията им при работа в многонационална среда и за усвояване на нови, модерни техники, тактики и процедури. Военнослужещи от Сухопътните войски, съвместно със свои колеги от 16 държави, са участвали на територията на България, Германия, Украйна, Румъния, Македония, Сърбия, Италия и Полша в 11 съвместни подготовки и многонационални учения. През 2013 г. преподготовка в тренировъчните центрове на Силите на САЩ в Хохенфелс и Графенвьор, Германия преминаха 1229 военнослужещи. Като цяло, докладът посочва, че предизвикателствата пред Сухопътни войски през 2013 г. са били свързани с намаления бюджет и непроменения обем на изпълняваните задачи; продължаване на модернизацията; формиране, осигуряване и подготовка на батальонните бойни групи. На снимката: Командирът на Сухопътните войски генерал-майор Нейко Ненов по време на вчерашния ВИП-ден на Международното учение SAIBER GUARDIAN 2014, което се провежда на полигон „Ново село”. Снимка Красимир Тодоров