ВМС ще развеят родния трибагреник край бреговете на Либия

26.03.2011 г. ВМС ще развеят родния трибагреник край бреговете на Либия

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Вече бе обявено, че започва подготовката на фрегатата „Дръзки” за участието й в операцията „Обединен защитник” на НАТО за налагане на въоръжено ембарго срещу Либия. Фрегатата ще може да се включи в операцията на НАТО не по-рано от 15 април. За тази цел се очаква Министерският съвет да вземе решение през следващата седмица, заяви военният министър Аню Ангелов. Фрегатата „Дръзки” е декларирана за силите на НАТО с ниска степен на готовност от 1 януари 2009 г. и е преминала всички нива на сертификация. От 1 януари до 30 юни 2010 г. корабът носеше дежурство с 5-дневна готовност за участие във военноморския компонент на Силите за отговор на НАТО NRF 14. Така на ВМС се падна честта, възможността и отговорността да развеят родния трибагреник край бреговете на Либия.

Като основно постижение на ВМС през 2010 г. се определя  успешното сертифициране на три кораба - фрегата “Верни”, базов миночистач “Прибой” и минен ловец “Цибър”, което стана възможно благодарение на усилията на командирите, щабовете и екипажите независимо от ресурсните ограничения. Това е записано в Доклада на правителството за състоянието на отбраната и Въоръжените сили през миналата година. Създадени са реални възможности за предоставяне на базовия миночистач “Прибой” в силите на НАТО с висока готовност към 1 януари 2011 г., както и към началото на 2012 г. да бъдат изпълнени и ангажиментите по отношение на фрегата “Верни” и минен ловец “Цибър”.

В доклада се посочва, че акцентът в подготовката на ВМС е бил организирането и провеждането на военноморско учение “БРИЗ/CERTEX 2010” с международно участие. В него са участвали военни кораби и летателни средства от 7 страни-членки на НАТО, Втората постоянна противоминна група на НАТО, ВВС на Република България и представители на 17 правителствени и неправителствени организации. Общо в учението са били ангажирани 31 кораба и катера, и над 1600 души личен състав, от които 700 от ВМС на страните-членки на НАТО. Оценката е, че учението е позволило да се отработят съвместни действия по междуведомственото сътрудничество в коалиционна среда.

Международните изяви на ВМС се допълват с участията на наши кораби в противоминното учение на ВМС на Република Турция “NUSRET 10” и в двете активации на Оперативната група за военноморско сътрудничество в Черно море BLACKSEAFOR. Офицери от ВМС взеха участие в щабовете на операциите за борба с пиратството край бреговете на Сомалия на ЕС - “ATALANTA” и на НАТО - “OCEAN SHIELD”, пише още в доклада.

Ракетен катер „Ураган”, базов миночистач „Прибой”, спасителен кораб „Протео” и офицери от ВМС са участвали в операцията по търсене и спасяване на оцелели членове от екипажа на моторен кораб „КАРАМ 1”. Система за брегово наблюдение на ВМС е доказала своята ефективност при своевременното откриване на инцидента на 29 ноември 2010 г., задействане на силите и средствата от ВМС и координиране на операцията.

Проведените тактически учения на военноморските бази са допринесли за поддържане и усъвършенстване нивото на подготовка на силите, като “ГАЛАТЕЯ 2010” се е провела под формата на годишно военноморско учение за укрепване на доверието в Черно море (CANE). По време на осигуряването стрелбите на Зенитен полигон “Шабла”, посочва докладът, се отработиха практически въпросите по контрол на корабоплаването и разчетите от ВМС изпълниха бойни пускове.

Във връзка с проектите за модернизация и инвестиции в отбраната в края на 2010 г. е подписано споразумение с Кралство Белгия за доставка на допълнително оборудване на фрегати клас Е-71 „Wielingen” и минен ловец клас ”Flower”, което трябва да бъде доставено до края на месец септември 2011 г.

Проектът на ВМС „Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – „ЕКРАН” ще позволи да се постигне

получаването на единна картина на морската обстановка в Оперативен център за морски суверенитет. Техническото оборудване за изграждането на основните компоненти от системата „Екран” е доставено във ВМС и предстои да бъде монтирано и интегрирано, става ясно от доклада.

Накрая в доклада е записан един не толкова обнадеждаващ извод: „Недостигът на финансови и материални средства доведоха до ограничения в експлоатацията и поддръжката на военноморската техника. Както и през предходната 2009 г., основните разходи във ВМС се изразяваха в издръжка на личния състав, а разходите за постоянната издръжка на подразделенията бяха осигурени частично. Това доведе до редица компромиси в поддържането на достигнатите до този момент способности.”