Сухопътни войски повишават способностите си за подпомагане на населението при бедствия и аварии

01.01.1970 г. Сухопътни войски повишават способностите си за подпомагане на населението при бедствия и аварии

 Спирдон Спирдонов

Правим всичко възможно за подобряване оборудването и екипировката на всеки български военнослужещ. Това каза заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов, имайки ипредвид и модулните формирования за действия при бедствия и аварии. Той и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Андрей Боцев посетиха 55-ти инженерен полк с командир полковник Росен Арабаджиев.  В района на Белене наблюдаваха занятие от сбора по водолазна подготовка с инженерните водолазно-разузнавателни формирования от Сухопътните войски. Водолазната подготовка, която се провежда в изпълнение на „План за дейността на 55-ти инженерен полк през учебната 2015 г.” ще завърши утре. В нея участват военнослужещи от инженерните формирования в Белене, Стара Загора, Казанлък и  Варна.  Занятията се водят на водолазния полигон на река Дунав.

Непосредствен ръководител по подготовката и провеждането е капитан Даниел Маринов, а ръководител на водолазната дейност - сержант Георги Начев. Военнослужещите демонстрираха организация на водолазните спускания в различни условия и правила за изпълнение, прокарване на пътна нишка и ходене по нея на различни дълбочини, практическо спускане и изплуване с въздушно водолазно снаряжение, спускане от плаващо средство, подводни и инженерни работи, начини и способи за търсене на потънали предмети и аварирала техника.

Заместник-министър Исмаилов благодари на военнослужещите и техните командири за отличната подготовка, която притежават. Той връчи на командира на 55-ти инженерен полк Росен Арабаджиев плакет на Министерството на отбраната. Със заповед на началника на отбраната вицеадмирал Румен Николов бяха наградени с бинокъл Антон Делчев и с грамота ефрейтор Тодор Йорданов за активното им участие в изпълнението на поставена задача при подпогане на следствените органи след взривовете в цеха на ВМЗ – Сопот, край с. Иганово.

Капитан Николай Георгиев и майор Емил Флорев, който се оказа, че се познава със заместник-министър Исмаилов от курсантските години във Военното училище във Велико Търново, показаха техниката и оборудването, с което полкът разполага и вече неведнъж е  участвил в спасителни действия при наводнения и други бедствия. Заместник-министърът припомни, че на предишното си заседание правителството прие постановление, с което одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. в размер 558 000 лв. за осигуряване на аварийно-спасително оборудване и индивидуални предпазни средства, необходими при участие на подразделения, екипажи и вертолети от Българската армия в аварийно-спасителни операции при бедствия, аварии и катастрофи. От думите на генерал-майор Боцев разбрахме, че за Сухопътни войски ще бъдат закупени 24 надувни лодки с извънгабаритен мотор на обща стойност 144 хил. лв., както и моторни помпи, спасителни въжета и пояси, защитно облекло и др.

От 95 формирования в цялата армия за оказване помощ на населението и местната власт 67 са от Сухопътни войски, каза генерал-майор Боцев. Две от тях са за евакуация на населението, а 17 – при наводнения. От началото на годината Сухопътни войски са участвали, главно поради снежната стихия,  с над 150 военнослужещи в различни райони на страната. Проправили са над 150 км пътища, носила са храна и вода. Разходите са за над 48 хил. лв., очакванита са да бъдат възстановени от междуведомствената комисия.

На снимката: Заместник-министърът на отбраната Орхан Исмаилов, който награждава командира на формзированието в Белене полковник Росен Арабаджиев, и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Андрей Боцев наблюдаваха зантие на инженерните ни формировани.