От 50 до 53 евро ще вземат на ден нашите в натовската операция срещу Либия

02.04.2011 г. От 50 до 53 евро ще вземат на ден нашите в натовската операция срещу Либия

Спирдон Спирдонов (otbrana1957@abv.bg)

Това е записано в решението на Министерския съвет за изпращането на един кораб клас фрегата с бордови № 41 „Дръзки" с включена Група за специални операции до 12 военнослужещи, с екипаж общо на борда до 160 души с личното си въоръжение и екипировка за участие в операцията на НАТО „Обединен защитник" за подкрепа на оръжейното ембарго срещу Либийската арабска Джамахирия. В документа се посочва, че участието ще започне най-рано към 15 април 2011 г. и то ще бъде за срок до 3 месеца от развръщането в зоната на операцията.

За срока на участие в операцията на военнослужещите ще се изплащат допълнително възнаграждение за служба в зона на непосредствен риск в размер 50 на сто от основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и командировъчни дневни пари, както следва:за старши офицери - 53 евро;за младши офицери - 52 евро;за старшини - 51 евро;за матроси - 50 евро.