ВВС - с висока оценка за деветмесечието

09.11.2010 г. ВВС - с висока оценка за деветмесечието

Спирдон Спирдонов

Българските ВВС с началник генерал-майор Константин Попов получават висока оценка в отчета на МО за изпълнението на политиките и програмите през деветмесечието. Те  продължават да носят непрекъснато бойно дежурство за надеждна охрана и гарантиране неприкосновеността на въздушното пространство на страната. Подчертано е участието им в Интегрираната система за ПВО на НАТО и за охрана на въздушното пространство на Р България (мисия Air Policing). Продължава носенето на денонощно дежурство по аварийно – спасително осигуряване и за въздушно радиационно и химическо разузнаване.

През деветмесечието усилията на ръководството на ВВС са били съсредоточени върху провеждането на

прегледа на структурата и по-нататъшната трансформация на Военновъздушните сили.

Стремежът е достигане на желаната крайна цел – реорганизация и изграждане, в рамките на прогнозните финансови ресурси на един комплект оперативно съвместими с НАТО Военновъздушни сили за провеждане на съвместни и експедиционни операции с другите видове въоръжени сили от състава на Българската армия.

Към 30 септември са били проведени организационно-щатни промени в Щаба на ВВС в съответствие с ПМС № 120 от 17 юни 2010 г. Във войските, отчита      ръководството на МО, се поддържаха наличните структури, с организация и състав, адекватни за развитието на необходимите способности на ВВС за ефективно изпълнение на възложените мисии и задачи.

Прави впечатления броят на двустранните и съвместните учения на територията на страната,

в които за деветте месеза на годината активно участваха формирование на ВВС: от 18 април до 1 май. се осъществи съвместна българо-американска подготовка и участие в учението „Тракийска пролет – 2010”, участваха сили и средства от състава на ВВС, СВ и ВМС на Р България, съвместно с ВВС на САЩ в Европа; на 27 април и на 10 и 11 август бе комплексната тренировка с реално обозначаване на въздушни цели с участието на сили и средства от състава на ВВС; от 15 май до 4 юни се проведе съвместната българо-американска тренировка “Sentry Gold - 2010” с участието на сили и средства от ВВС и 493 авиационна ескадрила от състава на 48 авиационно крило от ВВС на САЩ в Европа; на 26 май беше проведена тренировка по Air Policing с участие на сили и средства от ВВС на България, Гърция и Румъния; от 3 до 23 юни бе съвместно българо-американско учение “Saber Dawn 10” в района на полеви учебен полигон ”Ново село” и Базата за предно разполагане – Безмер, с участието на СВ и авиационен компонент от СВ на САЩ в Европа, в което ВВС имаше активна роля; на 22 и 23 юли екипажи от Военновъздушните сили взеха участие в учението на ВМС „Бриз 2010”;

Съвместните полети, авиационните тренировки и учения допринесоха за усъвършенстване на бойната подготовка и усвояване на процесите и методите за планиране и водене на подготовката по стандартите на НАТО, е категоричната оценка в документа.

На снимката: генерал-майор Константин Попов, началник на ВВС