Президентът: Отново нежелание за диалог и подценяване на координацията между институциите

09.04.2011 г. Президентът: Отново нежелание за диалог и подценяване на координацията между институциите

otbrana.com(otbrana195711@abv.bg)

Във връзка с направено изявление от министъра на отбраната, че не е бил длъжен да информира предварително върховния главнокомандващ на въоръжените сили относно предложението си за изпращане на фрегата „Дръзки” за участие в операцията на НАТО „Обединен защитник”, прессекретариатът на президента на Република България е упълномощен да разпространи следната позиция на държавния глава:

За намерения с такова същностно значение за отбраната, международната сигурност и съюзните задължения на страната президентът не следва да бъде информиран чрез медиите. Не напразно Законът за отбраната и въоръжените сили в чл. 15 изрично посочва Президента на Републиката като орган за ръководство на отбраната. Този, а и още няколко законови текста, предопределят важността на взаимодействието между държавните органи в този изключително значим сектор на националната сигурност. Особено когато решенията имат значима финансова проекция върху ресурса за отбрана.

След като самият министър на отбраната не е счел за необходимо да информира върховния главнокомандващ на въоръжените сили, то догадката, че това ще бъде направено от парламентарната комисия по външна политика и отбрана звучи нелепо. Както е нелепо и очакването държавният глава да гадае за намеренията на министъра и да инициира срещи в отговор на тези догадки. Подобна ситуация говори за нежелание за диалог и подценяване на координацията между институциите.

Държавният глава изключва възможността да не е бил обсъждан в Съвета по отбрана към министъра на отбраната въпрос, касаещ една от най-боеспособните и големи флотски единици, притежаваща мощно въоръжение и с голям брой военнослужещи в екипажа. При това за участие със значимо финансово измерение на фона на ограничения бюджет на министерството.

От друга страна в случай, че подобно предложение е направено след обсъждане в Съвета по отбрана, недоумение буди фактът, че върховният главнокомандващ не е бил информиран за това в съответствие с чл. 33 ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили.