Подводничарите си преизбраха председателя и начертаха амбициозна програма

01.01.1970 г. Подводничарите си преизбраха председателя и начертаха амбициозна програма

 През 2016 година усилията им са били в три основни направления – 100 години подводно плаване, превръщане на подводница „Слава”, бордови номер „С-84” в музей и изграждане на Паметник на подводничарите.

Otbrana.com

В юбилейната, десета година от създаването си, при много добра организация, Съюзът на подводничарите в Република България (СПРБ) проведе Общото си отюетно-изборно събрание, по традиция в  Концертната зала на ВМК (ДНФ) Варна. Присъстваха петдесет и четири членове на Съюза с право на глас. Събитието уважиха Тодор Йотов – областен управител на област с административен център Варна; капитан първи ранг Георги Пенев – началник на Щаба на ВМС на Република България; Димитър Стоянов – собственик на „МТГ Делфин” и един от най-верните поддръжници и спонсори на Съюза; о.р. капитан първи ранг Константин Попов – заместник председател и секретар на Областната организация на СОСЗР – Варна; о.р. полковник Захари Захариев – секретар на Общинската организация на СОСЗР – Варна; Максим Страхилов – генерален секретар на Асоциацията на българите по света; Зорка Георгиева – секретар на Асоциацията на българите по света; о.р. капитан първи ранг Васил Кръстев – председател на”Сдружение „Клуб миноносец „Дръзки”; Иван Матеев – секретар на клуба на Съюза на възпитаниците на военните на Н.В. училища, ШЗО и РВГ – Варна; представители на родолюбиви организации и др. На събранието присъстваха и почетни членове на Съюза, сред които адмирал от запаса Христо Контров, контраадмирал от запаса Костадин Русков и контраадмирал от запаса Румен Попов. 

Преди началото на събранието, участниците бяха поздравени с три знакови морски песни, изпълнени от вокална група „Корали“. Връчени бяха поздравителни адреси от Командира на ВМС – контраадмирал Митко Петев и Областния управител на Варна – Тодор Йотов.

В отчетния доклад за работата на Управителния съвет на Съюза, неговият председател, капитан първи ранг от резерва Станко Станков направи кратък преглед  на цялостната дейност през десетте години от създаването на организацията, в който основен акцент представляваха мероприятията по опазване на традициите и културното наследство на флота, както и международните контакти. Последва подробен отчет на дейността на СПРБ през 2016 година, в три основни направления – 100 години подводно плаване, превръщане на подводница „Слава”, бордови номер „С-84” в музей и изграждане на Паметник на подводничарите. Посочени бяха редица слабости в дейността на Съвета – организационни и свързани с работата по музея.

В доклада на УС бе изказана благодарност към Министерството на отбраната, Командването на ВМС, Областна администрация Варна и сродните НПО, за оказаната помощ и подкрепа на инициативите на Съюза. Поставени бяха и задачите за 2017 година. Докладът на Контролния съвет, изнесен от неговия председател, капитан първи ранг от резерва Николай Йорданов оцени работата на УС като добра и предложи освобождаване на Съвета от финансова отговорност за 2016 година.

Председателят на УС връчи грамоти на изявени членове на Съюза – контраадмирал Румен Попов (и във връзка с неговата 85 годишнина), Николай Йорданов, Тихомир Димитров и Асен Дачев.

Събранието прие амбициозна програма за работата на СПРБ през 2017 година. Участниците бяха поздравени от трибуната от Областния управител, г-н Йотов и г-н Максим Страхилов, които оцениха по достойнство работата на подводното братство и отправиха пожелания и покани за участие в техни мероприятия.

Избрани бяха нов управителен и контролен съвети. В новия УС влизат: Ганчо Райков, Димитър Върбанов, Йордан Стойчев, Камен Кукуров, Крсимир Кръстев, Павел Димитров, Станко Станков – председател, Тодор Йорданов Димитров и Цветко Цветков. В КС  бяха избрани: Владимир Владов – председател, Иван Д. Иванов (Торпедото) и д-р Николай Николов.

След края на събранието подводничарите „закриха горния рубочен люк” на тържествена вечеря в Гарнизонния стол - Варна.