Над 65 процента от хората, които се лекуват във ВМА, са свързани по някакъв начин с армията

05.03.2018 г. Над 65 процента от хората, които се лекуват във ВМА, са свързани по някакъв начин с армията

 600 офицери медици не достигат в армията, казва новият началник на ВМА. Публикуваме част от изказването на бригаден генерал професор Венцислав Мутафчийски при представянето му в Комисията по отбрана на Народното събрание.  

Otbrana.com
Аз възприемам номинацията си и вече назначаването си като началник на Военномедицинска академия като човекът, който трябва да поддържа традициите във Военномедицинска академия, гледайки 37-те достойни началници преди това на тази Академия със 126-годишна история, но да надгражда върху всички ценни неща, които се случват в нея, а именно: да запази финансовата стабилност, в която се намира в момента Военномедицинска академия; да увеличи собствените парични приходи, които да дадат възможности за нови капиталовложения; да запази наличния човешки ресурс и да даде възможност на младите лекари и бъдещи офицери и командири да получат ясна визия какво ще бъде кариерното им развитие по-нататък. Тоест, основна грижа в тази Концепция определям на развитието на човешкия ресурс.
Третата опорна точка в моята Концепция е

запазването на авторитета на Военномедицинска академия

като високотехнологична болница и развитието й в същата посока. Защото технологиите в медицината се изменят много бързо. Вече пазарът започва да става жестоко конкурентен. Знаете за толкова много чуждестранни капиталовложения в болници, които са оборудвани на много високо ниво, и има опасност ние да изостанем точно в тази насока.
И четвъртата точка, която е опорна в моята Концепция, но, разбира се, не е четвърта по значение, а бих казал дори, че е първа, е развитието на Военномедицинска академия в областта на военните й способности. Защото Военномедицинска академия има първа задача да бъде в услуга на Въоръжените сили и да отговаря на съвременните предизвикателства, които стоят пред българските въоръжени сили и пред НАТО въобще и изобщо. Това налага редица преструктурирания и осъвременяване на досегашните модели.
От гледна точка на запазване на

финансовата стабилност,

бих искал да кажа, че досега има вече почти четиригодишна изработена ясна стратегия в тази насока: основен акцент в нашата дейност да се поставя на икономическата целесъобразност на това, което вършим, без да се ощетяват българските пациенти. Това е един сложен баланс, но е напълно постижим, ако в лечебната си дейност се опрем на най-добрите стандарти, които са във всяка една област на медицината и, където ключовата дума е кост ефект. Това не наша измислица, ние можем да постигнем точно тази цел. Защото отдавна концепцията „да даваме повече“ не е издържана нито от медицинска гледна точка, нито от икономическа гледна точка. 
За тази цел още в последните четири години и в последните месеци разработихме редица

управленски помагала,

включително сега очакваме и един малък наръчник за антибиотична терапия, който е съобразен с най съвременните световни тенденции, който да има две цели.
Първо, да води икономически издържано лечението, и второ, да направим ясна борбата с най-големия бич в момента в лечебните заведения – вътреболничните инфекции и създаването на резистентни щамове. Това са много сериозни научни групи във Военномедицинска академия, които в момента се занимават с тези проблеми.

Има възможност за сериозно увеличаване на приходите на Военномедицинска академия.

Знаете, че тя се финансира по по-сложен начин, отколкото другите подразделения на Въоръжените сили, а именно разписан бюджет от Министерство на отбраната в заплати, част издръжка и разполагаме с приходите чрез Национална здравноосигурителна каса, както и приходите от НОИ, и субсидиране от Министерство на здравеопазването за определени дейности. В тази насока от НОИ бих искал да спомена, че реализирахме с повече от половин милион повече приходи от 2017 г. в сравнение с 2016 г. От МЗ реализирахме с 448% увеличение на прихода, по-скромно реализирахме повишение на прихода от Национална здравноосигурителна каса, поради добре известните лимити за лечебните заведения.
Разбира се, ние непрекъснато водим преговори и добър диалог с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса за повишаването на лимитите, защото Военномедицинска академия е изключително предпочитано заведение за лечение. Само за последната година 13 хиляди пациенти са пренасочени от други лечебни заведения като последна инстанция. Това говори, именно това е оценката за Военномедицинска академия в лечебната дейност, че ни предпочитат пациентите. 
Защо те ни предпочитат? Защото им даваме качествени услуги, защото

имаме лекари, които са над национално ниво, бих казал от световна величина.

Мога да спомена имена, мога и да ги премълча. Вие всички ги знаете кои са. Какво правим, за да съхраним тези лекари?! 
Преминавам веднага към втората част на моята концепция. Даваме възможност да получат удовлетворение от своя труд. Как се получава това? Като им осигурим добри условия за работа, ясно разписани правила и възможности за достойно заплащане. 
Знаете, че през тези 10 месеца се описаха какви ли не щуротии в пресата. Само за последните две години от избор на екип, което не касае, искам специално да подчертая това, не касае бюджета, далеч надхвърлиха някои заплати от 10, 15 и 20 хил. лв. за изявени наши лекари. Това са от избор на екип и трябва да се прави ясна разлика. По този начин вече такива имена, като професор Кацаров, като професор Салтиров, като професор Владов не могат да бъдат привлечени в частни лечебни заведения, защото те имат специално заплащане и могат да упражняват свободно своята професия в едни прекрасни условия, където да извършват любимите неща.
Например, аз съм хирург и съм пристрастен. С професор Владов много пъти сме разговаряли, ние 10 години работихме с него. Заедно изградихме екипа за чернодробна трансплантация. Една високо обемна хирургична интервенция върху панкреас и черен дроб по никакъв начин не може да бъде покрита като заплащане от една частна болница и затова те избягват да правят. Тези болници не се занимават с такава обемна хирургия.
Той не може да си позволи да отиде например в „Софиямед“ да „чопли жлъчки“, извинявам се за жаргона. Той обича да работи това, което е с най-високата технология в света и само ВМА може да предложи такива условия за работа.
Това пряко рефлектира върху нашият контингент.

Всички военнослужещи, всички пенсионирани военнослужещи и всички членове на техните семейства имат възможност да се възползват от този безценен човешки потенциал, който има Военномедицинска академия.

Много често се пише, че ВМА съществува, но защо съществува, като само 7% бил контингента на ВМА? Категорично не съм съгласен с това разсъждение. Като се направи един задълбочен разрез на целия контингент, който се лекува и преглежда във ВМА, ще се види, че над 65% от хората, които се лекуват там, по някакъв начин са свързани с армията. Дали ще са роднини, дали ще са пенсионирани, дали ще са съпруги на пенсионирани военнослужещи, дали ще са били вече с последната промяна в Закона за отбраната и въоръжените сили, дали ще са министри – това са хора, които са свързани с армията. Те наистина не отговарят много често в тези графи за контингент на ВМА, формулирани в наредбите.
По отношение на човешкия фактор, изключително тежка тема ни е за

недокомплектоването с офицери медици в поделенията.

Там недокомплектът за офицери е над 600. На този етап, това от което зависи от Военномедицинска академия, ние все още не можем да създадем атрактивни условия, за да привлечем хора. Но какво направихме? Нещо, което има много далечна перспектива, за да се обсъжда сега, но Вие сами ще съзрете, защото Вие може да видите по-далеч, отколкото един командир от днес за утре. 
Става въпрос за нашите курсанти във Военноморските сили. Тази идея беше дълго замислена и целите, които преследва, са ясни. Това са млади хора, на които даваме възможност да получат безплатно образование, но след това да бъдат ангажирани с договори и подписват такъв договор за 16-годишна служба – шест години учене и след това 10 години в редовете на Въоръжените сили, от които те са наясно, че първите три години ще бъдат в поделения, както е минал и моят професионален път, между другото. 
Аз се възхищавам на тези млади хора, защото те приеха едно истинско предизвикателство да носят две дини под една мишница, да учат военни науки, а Военноморското училище всички знаете, че е едно много сериозно училище и да учат медицина, която сама по себе си е много трудна за учене. Мога да докладвам, че на първата сесия взеха всичките изпити, въпреки че те не бяха с най-блестящите резултати от кандидатстудентските изпити, но те наистина се оказаха много мотивирани хора. Именно това е най-важното – да бъдат мотивирани хора. 
По мои разчети, ако се опираме само на тази програма, около 2025 г. ще запълним недостига. Това е доста далечна перспектива, тя подсказва, че не може да се опираме само на нея. Затова продължаваме активно Програмата ни за набиране на военни стипендианти от вече приети във висшите медицински училища студенти. За последната година набрахме само трима, но все пак набрахме трима човека, които са реални хора, които искат да се занимават, да станат военни лекари. 
С всичките обязаности, които поеха – че ще получават стипендия, подписаха договор, че след това отиват в поделение и, какво става след това? Това е голямата ми мечта – да дадем на тези млади хора възможност да имат предвидимост в тяхното кариерно развитие, което, като че ли по мое време беше малко по-предвидимо, отколкото сега. Как да бъде ситуирано това? На конкурсно начало, разбира се. Аз съм издържал пет конкурса без подбор в моята кариера и знаех, че ако съм добре подготвен минимум 80% от възможността да продължа напред в кариерата си, е в моите ръце. Аз често се срещам с тези млади хора и точно в това ги убеждавам, че трябва да бъдат готови за предизвикателствата, които им предстоят.
Следващата точка е за

превръщането на високотехнологична болница,

като и досега се смятаме за такава. Но както споменах с голямата инвазия на чуждестранни болници с големи капиталовложения след пет години имаме реална опасност да изпаднем от пазара. Затова са нужни много сериозни капиталовложения в областта на високотехнологичните процедури.
Имаме амбициозна програма в тази насока, имаме разбиране от политическото ръководство на Министерството на отбраната.
Разбира се, не мога да не спомена Закона за обществени поръчки, който е доста ... и пречи до известна степен. Законът си е закон и началникът на Военномедицинска академия трябва да се съобразява с него.