Вицеадмирал Ефтимов: Днес е добър ден за армията, в частност за ВМС

27.02.2020 г. Вицеадмирал Ефтимов: Днес е добър ден за армията, в частност за ВМС

 Otbrana.com

Правителството одобри Доклад на министъра на отбраната, относно резултатите от дейността на Междуведомствена работна група за разглеждане, анализиране и оценка на постъпилите оферти по Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, съобщава правителствената информационна служба. Офертата на „LURSSEN WERFT влиза във финансовата рамка на проекта в размер на 984 000 000 лв. с ДДС.

Днес е добър ден за Българската армия, в частност за ВМС, коментира заместник-началникът на отбраната вицедмирал Емил Ефтимов. В армията сме умерени оптимисти, посочи той, вярвам, че днешното решение ще бъде добра основа за работа на следващата междуведомствена работна група, която ще бъде избрана за работа по договора и за неговото евентуално сключване. Вицеадмиралът се надява този процес да бъде необратим и да доведе до резултати. Очакваме, допълни заместник-началникът на отбраната, българско участие в реализирането на проекта, не само за единия, но за двата кораба.

Целта на проекта е придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораби, притежаващи способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС стари кораби руско производство, неподлежащи на модернизация и ремонт.

Също така с решението се възлага на министъра на отбраната да предприеме последващи действия по подготовка и подписване на договор с класирания на първо място участник немската корабостроителна компания „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG”.

Офертата на „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG” отговаря на изискванията на Министерството на отбраната съгласно Поканата за предоставяне на оферти. Компанията е предоставила всички необходими документи, свързани с личното състояние, критериите за подбор, техническите изисквания и нейното ценово предложение влиза във финансовата рамка на проекта в размер на 984 000 000 лв. с ДДС, се посочва в съобщението.