85 училища спечелиха проекти за изучаване историята на армията

28.11.2021 г. 85 училища спечелиха проекти за изучаване историята на армията

 Всяко от тях ще разработи и програма за тържественото отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

Спирдон Спирдонов, публикация във в. „Българска армия“

На сайта на Министерството на образованието и науката (МОН) е публикуван списък на класираните за финансиране 85 училища по модул А  на Национана програма „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“. Ръководител на програмата е  Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“. Програмата е одобрена през март т. г. с решение на Министерския съвет. С правителствено постановление от месец октомври са одобрени средствата за финансиране на класираните училищни проекти по посочената програма. За да разберем до къде е стигнало реализираннето на тази безспорно военно-родолюбива инициатива потърсихме информация от МОН.

По модул А от програмата МОН осигурява средства в размер на 300 000 лв. Максималният размер на средствата, определени за един проект, е 3000 лв.  Бенефициенти на средствата по модула са държавни и общински училища, в които се обучават ученици от VIII до X клас. Училищата са кандидатствали по модула с проектни предложения. Всяко училище имало право да кандидатства само с един проект в съответното Регионално управление на образованието (РУО). Проектите  са свързани с изследване на историческото минало на Българската армия и с патриотичното възпитание, както и за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празник на Българската армия – 6 май. Оценяването на проектите е извършено в РУО, след което в Министерството на образованието и науката са класирани 85-те най-добри училищни проекта. Всяко от тях е започнало  реализирането на проектите си от началото на учебната 2021-2022 година. Става дума за събиране на информация за конкретни личности  и/или паметници, посветени на бойната слава на Българската армия, в населеното място/областта, в което се намира училището, провеждане на интервюта с наследници на участници във войните за национално обединение, грижа за войнишки паметник или паметник, посветен на конкретна личност, свързана с историческото минало на Българската армия, разработване на информационни материали за историческото минало на българската армия и по повод Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

До края на календарната 2021 година тези училища следва да обособят и кът в определеното за целта място в училищната сграда, като имат право да усвоят средствата за разработване и отпечатване на информационни материали и за изследване на историческото минало на Българската армия, консумативи и материали, както и за оборудване и обзавеждане.

Всяко от тези училища ще разработи и програма за тържественото отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май. Училищата ще провеждат тържествата, съгласно разработените си програми през месец май 2022 г. или до края на учебната 2021-2022 година предвид епидемичната обстановка в страната, свързана с COVID-19.

По модул Б от програмата Министерството на отбраната, припомнят от МОН, осигурява средства в размер на 200 000 лв. за провеждане на национален форум за обучение и за представяне на добри практики на ученици, участващи в дейностите от Модул А, на тема: „Запознаване на учениците с военното дело и със славното историческо минало на българската армия и споделяне на добри практики“.

Предвижда е форумът да се проведе през лятната ваканция на учебната 2021-2022 година в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ в град Велико Търново. В него ще участват 35 отбора по 10 участници в отбор, излъчени от 85-те училища, участвали в реализирането на проектите, разпределени на 5 групи, като всяка от групите ще пребивава в НВУ „Васил Левски“ по 5 дни.

В Кърджали, Кюстендил и Кнежа

В ПГИ „Алеко Константинов“ – Кърджали,  учениците ще имат възможност да издирят информация за конкретни личности и участници в освободителните войни, както и да научат повече за провежданите военни действия в региона, съобщават от училището. Срещите и интервютата, които ще проведат с близки и роднини на участниците във войните, ще провокират съпричастност към делото на хората, дали живота си за България.

Ще бъде подготвено учебно помагало с включена подробна информация за велики битки и победи на Българската армия. То ще бъде предоставено на учителите по история, в училищната библиотека, а екземпляри ще бъдат раздадени на безвъзмездно на училища в гр.Кърджали. На учениците ще се осигури среща с представител на Българската армия.Предвидените в програмата за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май. Участието в състезанията на полигон ще даде на учениците възможност за усвояване на нови умения при стрелба с въздушна пушка, мятане на граната, слагане на противогаз и разглобяване на автомат „Калашников“.В изпълнението на дейностите ще вземат участие всички ученици от училището. Водеща роля ще имат ученическия съвет и учителите по история и цивилизации, философия, география и икономика, физическо възпитание и спорт, български език и литература.

Kлуб „Родолюбие“ - Кюстендил, в който участват ученици от 9, 10 и 12 клас на ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, направи първата си среща на 5 ноември т.г. Според техния проект една от важните задачи на българското образование е да спомага за изграждането на стабилна ценностна система у подрастващите, в която патриотизмът и родолюбието заемат особено място. В тази посока е начертана и програмата за работата на клуба. Ръководители са на клуб „Родолюбие“ в ПМГ – Жасмина Мицова, Теодора Дамянова и Албена Джонева.

В ПГЗ “Стефан Цанов“ - град Кнежа, издирват материали, изследват паметници и проучват  семейната история на учениците, свързана с участието на България във войните. Осигурено е място за обособяване на кът в училищния музей, където ще бъдат изложени всички материали. Наследници на загинали във войните от Кнежа ще представят родовата история под формата на срещи и беседи. Дейностите по проекта са създаване на група, която да работи запостигане на целите, проучване и събиране на материали от семейните архиви на ученици и учители от гимназията; участие на учениците в изготвянето и подреждането на кът посветен на Българската армия и участието във войните за национално обединение; изготвяне на брошури за популяризиране на събраните данни; подготвяне на беседи за свързани със загиналите войници; срещи с писатели, поети и наследници на воините от Плевенска област;; изготвяне на програма за тържествено отбелязване на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май и др. Ръководители на проекта са  Ангел Бачийски – старши учител по история и цивилизация и Цветомир Килограмски- педагогически съветник в гимнзията.